GGGB6013 KAEDAH PENYELIDIKAN I

Menang Pingat Gangsa, Suami menang Pingat Emas, Dr Rosenni menang emas semasa Hari Inovasi fakulti Pendidikan UKM 2016

Poster Hari Inovasi

poster1

poster_norlaila1

kuiz Bab 3 buku Kaedah penyelidikan

Pembolehubah dan Hipotesis

Advertisement